TABAQÇI

is. köhn.
1. Tabaqda şey gəzdirib satan adam.
Naməlum şəxs tez-tez saatına baxır, tabaqçı müsəlmandan şeylərini götürüb oradan başqa yerə getməsini tələb edirdi. M.S.Ordubadi.

2. Tabaq qayıran usta.
TABAQÇALANMAQ
TABAQLANMA

Digər lüğətlərdə