TABAQLANMAQ

f. Tabaq kimi enli – yastı olmaq; açmaq.
Vaxt yetişib vədə çatanda, qızılgül kolları da düymələnib qönçələnir, sonra tabaqlanıb açır, bağçanın təmtərağını artırırdı. S.Rəhimov.
Baharın elə vaxtı idi ki, adam iki göz də satın alıb, açılan çiçəyə, tabaqlanan ( f.sif. ) güllərə baxmaq istəyirdi… B.Bayramov.

TABAQLANMA
TABAN

Digər lüğətlərdə