TABELÇİ

is. İdarə və müəssisələrdə işçilərin işə gəlib-getmələrinin tabel üzrə uçotunu aparan işçi.
TÁBEL
TABELİ

Digər lüğətlərdə