TABELİK

is. Tabe olma, asılılıq, tabeiyyət.
□ Tabelik göstərmək – tabe olmaq.
Tabeliyində olmaq – birindən asılı vəziyyətdə olmaq, sərbəst olmamaq.
Tabeliyində saxlamaq – özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq, sərbəstlik verməmək.
Əri Həmzədən başqa hamını, öz tabeliyində saxlamaq istəyib, buna da müvəffəq olan Əminənin gərək indi də əmri yerinə yetə idi. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TABELİK TABELİK (tabe olma) [Mirzə Sadıq:] Şah sərdrəzəmsiz qaldıqdan sonra türkmənlər, qarşılarına göndərilən Xorasan hakimi Həşəmətüddövləni məğlub edib, İr
  • TABELİK itaət

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • TABELİK TABELİK – MÜSTƏQİLLİK Bu sözü müstəsna tabelik ifadəsilə deyib, ikiqat oldu (Mir Cəlal); Kəbin zəncirini boynuna salıb, ixtiyarını əbədi olaraq ona ve
TABELİ
TABESİZ

Digər lüğətlərdə