LüğətlərAzərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TELEFONOQRÁM

[ yun. tele, phone və gramma] Telefon vasitəsilə verilən və qəbul edilərkən yazılan rəsmi məlumat; habelə üzərində belə məlumat yazılmış blank.
Telefonoqram müzakirəyə qoyulurkən qapı açıldı. M.S.Ordubadi.

TELEFONLAŞDIRMAQ
TELEKİNÓ

Digər lüğətlərdə