TELEQRAFÇI

is. Teleqramları qəbul edən və verən teleqraf işçisi.
Birdən teleqrafçı daxil olub Kərbəlayı Xəlilə bir teleqram verdi. T.Ş.Simurq.

TELEQRAF
TELEQRAFXANA

Digər lüğətlərdə