TELEVİ́ZOR

[ yun. tele və lat. visio – görmə] Televiziya verilişlərini və onların səsini qəbul edən radiotexniki qurğu, cihaz. Saat iki olar.
Uşaqlar üçün; Televizor kino verəcək bu gün. M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TELEVİZOR TELEVİZOR Bir gün bizim patefon: Radioqəbuledən; Birdə ki, televizor; Mübahisə etdilər; hərə dedi özündən
TELEVİZİYA
TELLİ

Digər lüğətlərdə