TEMÁTİKA

[ yun. thematike] Mövzular, mövzular məcmusu. Elmi əsərlərin tematikası. Ədəbiyyatda istehsalat tematikası.
TEMATİ́K
TEMBR

Digər lüğətlərdə