TIXNAŞMAQ

qarş. Güclə bir yerə girmək, soxulmaq, soxuluşmaq, sıxışmaq (çoxları haqqında).
Arxadan çapıb gələn dəstə atların cilovunu çəkib, dar keçidə tıxnaşır. Ə.Məmmədxanlı.

TIXNAŞMA
TIXSIZ

Digər lüğətlərdə