TOXMAQLI

sif.
1. Əlində və ya yanında toxmaq olan.
2. Toxmağı olan (bax toxmaq 3-cü mənada). Toxmaqlı qapı.
– Dəmir toxmaqlı darvazalar tez-tez açılıb-örtülür. Ə.Əbülhəsən.

TOXMAQLANMAQ
TOXTAQ

Digər lüğətlərdə