TRİKÓ

[ fr. ]
1. Üst paltar üçün naxışlı yun parça. Kostyumluq triko.
– Məktəbə açıqsumağı trikodan qəşəng kostyum geymiş bir cavan gəlirdi. Ə.Əbülhəsən.

// Həmin parçadan tikilmiş.
Səlim təzə tikdirdiyi damadama triko kostyumunun pencəyini düzəltdi… M.Süleymanov.

2. Teatr və ya idman kostyumu kimi geyilən, bədənə sıx yapışan trikotaj paltar. Rəqqasə trikosu.
3. Belə qədər bədənin aşağı hissəsini örtən qadın trikotaj alt paltarı. İsti triko.
TRİBUNÁL
TRİKOTÁJ

Digər lüğətlərdə