TRİKOTAJÇI

is. Trikotaj sənayesi işçisi.
TRİKOTÁJ
TRİQONOMETRİ́K

Digər lüğətlərdə