TRİKOTÁJ

[ fr. ]
1. Maşında toxunmuş parça; toxuma. İpək trikotaj.
// Belə parçadan hazırlanmış. Trikotaj kofta.
2. top. Belə parçadan hazırlanmış məmulat. İdman trikotajı.
TRİKÓ
TRİKOTAJÇI

Digər lüğətlərdə