TRİLÓGİYA

[ yun. ] Bir müəllifin ideya ümumiliyi və mövzu ardıcıllığı ilə birləşən üç ədəbi və ya musiqi əsəri. Əzizə Cəfərzadənin “Eldən-elə”, “Aləmdə səsim var mənim” və “Vətənə qayıt” trilogiyası.
TRİQONOMÉTRİYA
TRİLYÓN

Digər lüğətlərdə