TRANSPARÁNT

is. [ fr. ] Yazının təmiz kağızda düzxətli alınması üçün onun altına qoyulan tünd xətlərlə cizgilənmiş vərəq; şüarlar yazılmış çeşidli lövhələr.
TRANSMİ́SSİYA
TRANSPORTYOR

Digər lüğətlərdə