TRANZİ́T

[ lat. transitus – keçid] Yolda üçüncü bir ölkədən keçməklə, bir ölkədən digərinə və ya aralıq məntəqələrdən keçməklə bir məntəqədən digərinə yük və ya sərnişin daşıma.
// Tranzit qaydası ilə həyata keçirilən. Tranzit ticarət. Tranzit yükdaşıma.
// Təyin olunmuş yerinə qədər tranzit qaydası ilə daşınan; tranzit qaydası ilə gedən. Tranzit vaqon.
// Müəyyən məntəqədə bir qatardan düşüb, o birisinə minməklə təyin olunmuş yerə gedən. Tranzit sərnişin.
// Belə sərnişinlər üçün olan. Tranzit bilet. Tranzit kassa. Tranzit zal.
TRANZİSTORLU
TRAP

Digər lüğətlərdə