TRAP

[ holl. ]
1. Gəmidə pilləkən. Maşın şöbəsinin trapı.
// Gəminin bortuna girmək və ondan düşmək üçün qurğu. İp trapı.
// Təyyarənin yanına gətirilib qoyulan pilləkən. Trapla təyyarədən düşmək.
2. xüs. Bəzi işlərdə (tikintidə, dalğıclıqda və s.-də) istifadə olunan müxtəlif növlü və quruluşlu pilləkən, nərdivan. Tikinti trapı. Dəmir trap.

Omonimlər

  • TRAP TRAP I is. [ holl. ] Təyyarə və gəmidə pilləkən, nərdivan. Trapla hündür bir qadın enirdi (Anar). TRAP II is
TRANZİ́T
TRAPÉSİYA

Digər lüğətlərdə