TRAPÉSİYA

[ yun. trapezion]
1. hənd. İki paralel tərəfi olan dördbucaq.
2. İki tros və ya ipdən asılmış tirdən ibarət gimnastika aləti. Trapesiyada çıxış etmək.
TRAP
TRÁVMA

Digər lüğətlərdə