TRAVMATOLÓGİYA

[ yun. trauma və logos] Tibbin, travmatik zədələr və onları müalicə üsullarından bəhs edən şöbəsi.
TRAVMATİ́ZM
TRAVMATOLOJİ́

Digər lüğətlərdə