TRAYEKTÓRİYA

[ lat. trajectus – hərəkət] Hərəkət edən hər hansı bir nöqtə və ya cismin fəzada cızdığı xətt. Yerin süni peykinin trayektoriyası. Meteoritin trayektoriyası.
// hərb. Mərminin, güllənin, minanın və s.-nin uçuş xətti.
TRAVMATOLOJİ́
TRED-YUNİÓN

Digər lüğətlərdə