TRED-YUNİONİ́ZM

[ ing. trade-unionism] Fəhlə hərəkatının vəzifələrini kapitalizmin əsaslarına toxunmadan fəhlələrin inqilabi tələblərini həyata keçirmək məsələsi ilə məhdudlaşdıran opportunist cərəyan.
TRED-YUNİONİ́ST
TREK

Digər lüğətlərdə