TULANİ

sif. [ ər. ] Uzun-uzun, çox uzun, uzun-uzadı, uzun.
Tulani şikayətlər edərdin bizə, Seyyid; Bəs ağ şəhi görcək nə üçün müxtəsər etdin? S.Ə.Şirvani.

TULANBARÇI
TULAPAYI

Digər lüğətlərdə