TULAPAYI

is. dan. Birisini öz tərəfinə çəkmək, ələ almaq üçün ona verilən və ya təklif edilən cüzi pul və s., birinə saymazcasına verilən pul; dilənçipayı.
[Xanlar:] Cənab Abuzər bəy, …sənin tulapayına mənim ehtiyacım yoxdur. M.Hüseyn.

TULANİ
TULLAMA

Digər lüğətlərdə