TULUQLANMAQ

f.
1. Şişmək.
Rəisin tuluqlanmış ( f.sif. ) qəzəbli gözlərindən qığılcım töküldü. M.Hüseyn.

2. Nəmdən şişmək (toxum haqqında).
Əgər indi toxumlar yer üzərində qalsa, onlar tuluqlanıb donacaq, heç bir səmərəsi olmayacaq və fayda verməyəcəkdir. S.Rəhimov.

TULUQLANMA
TULUQZURNASI

Digər lüğətlərdə