VARANGƏLƏN

I
(Gədəbəy)
hanada iplərin arasına keçirilən ağac alət. – Varangələn də nəzix’di də:nə, əyler dayğa başı, gərəx’ bir ayrısını salax
II
(Tovuz)
sözgəzdirən, xəbərçi
VARALLAYI
VARANGƏLƏNNİX’