XAHİŞSİZ

zərf Xahiş edilmədən, öz razılığı ilə.
İndi gecə vaxtı Xanpərinin təklifsiz, xahişsiz Qəmərin evinə gəlməsi çox maraqlı idi. Ə.Vəliyev.

XAHİŞ
XAHNƏXAH

Digər lüğətlərdə