XALDAR

sif. [ fars. ] Xallı, xalı olan (əsasən heyvanlar haqqında). Xaldar pələng.
[Pəricahan xanım:] Xaldar dayça mənim. S.S.Axundov.
Keçəl Qulamqulu xaldar ilansayağı koldan-kola keçə-keçə oradan sürünüb, buradan çıxırdı. S.Rəhimov.
Birdən xaldar tula irəli gedib geri qayıdır, zingildəməyə başlayır. Ə.Vəliyev.

XALÇATOXUYAN
XALDARLAMA

Digər lüğətlərdə