XALDARLANMA

Xaldarlanmaq”dan f.is.
XALDARLAMAQ
XALDARLANMAQ

Digər lüğətlərdə