YÜKLÜK

is. Yük yığılan yer, yük yeri.
Otaqların müxəlləfatı yüklükdə bir dəst yorğan-döşək, … çaxmaqlı tüfəng, köhnə xəncərdən ibarətdir. A.Şaiq.

YÜKLÜ
YÜKSƏK

Digər lüğətlərdə