YABALATMA

Yabalatmaq”dan f.is.
YABALAŞMAQ
YABALATMAQ

Digər lüğətlərdə