Z

Azərbaycan əlifbasının otuz ikinci hərfi. bax ze.
YÜZÜNCÜ
ZABİL

Digər lüğətlərdə