AÇIQ

I. s. 1. open; ~ qapı open door; ~ bazar open market; ~ iclas open meeting; ~ məktub 1) (zərfsiz) postcard; 2) (mətbuatda dərc edilən) open letter; ~ heca dilç. open syllable; ~ məsələ open question; ~ hava open air; ~ havada in the open air; out of doors; ~ ürəkli open heart ed; ~ yara open wound; ~ dəniz open sea; ~ səsvermə open ballot, voting by show of hands; ~ liman open port; 2. overt; ~ düşmənçilik overt hostility; f. ~ çay weak tea; 3. (aydın) serene, clear; ~ səma clear / serene sky

II. z. openly, open, frankly, publicly; ~ danışmaq to speak* openly / frankly; ~ hərəkət etmək to act openly; qapını ~ qoymaq to leave* the door open; bir kəslə ~ olmaq to be* open with smb.; f. ağzı ~ qalmaq to be* amazed (at smth.) / charmed / taken (with); to be* taken back

AÇDIRMAQ
AÇIQ-ABI

Digər lüğətlərdə