AĞILSIZ

AĞILSIZ, AĞLIKƏM, BAŞSIZ (məc.), GİC, KƏMAĞIL, KƏMSƏR

AĞILLI
AĞIMSOV

Digər lüğətlərdə