AKPİNAR

şəffaf bulaq, saf bulaq; böyük bulaq; paklıq, təmizlik.
AKKUŞ
AQİBƏT