ALÇAGÜL

alça gülü, çiçəyi; alça gülü kimi qız.
ALCANƏ
ALÇİÇƏK