ALƏMŞƏN

xalqı şad və şən olan; dünyanın sevinci.
ALƏMŞAD
ALƏMTAB