ALƏMƏFRUZ

dünyanı işıqlandıran.
ALƏMARA
ALƏMGÜL

Digər lüğətlərdə