ALƏMGÜL

aləm gül oldu; dünya güldü.
ALƏMƏFRUZ
ALƏMNAR