ALƏMSUZ

dünyanı yandıran; çox qəşəng.
ALƏMNUR
ALƏMŞAD

Digər lüğətlərdə