ALƏMTAB

dünyanı işıqlandıran Ay.
ALƏMŞƏN
ALƏMZAR

Digər lüğətlərdə