ALMAYI

almaya bənzər; yanaqları yumru və qırmızı.
ALMAYƏ
ALMAZ