ALMİNƏ

qırmızı mina, mina kimi qırmızı qız.
ALMİNA
ALNARƏ