ALMİNA

qırmızı mina, mina kimi qırmızı qız.
ALMAZ
ALMİNƏ