ANABƏYİM

anaya bənzər bəyim, ana bəyim.
ANABACI
ANABİKƏ