Слово QUADRATE в англо-азербайджанском словаре.

quadrate1

n
1. kvadrat; düzbucaq;
2. anat. kvadrat sümük

quadrate2

adj
1. kvadratşəkilli, çargül; 2. riyaz. kvadrat

← QUADRANT

n 1. riyaz. kvadrant, dairənin dörddə bir hissəsi; 2.

QUADRATİC →

adj 1. dördbucaqlı, çargül; 2. riyaz.