Слово QUADROON в англо-азербайджанском словаре.

n kvarteron, mələz (mulat qadından və ağ irqli kişidən törənmiş adam)

← QUADRİPARTİTE

adj 1. dörd hissədən ibarət; dörd hissəyə ayrılmış; 2.

QUADRUPED →

n dördayaqlı heyvan