is. Yəhudilərdə baş kahin, ruhani başçısı. Sən indi bu gün Gəncədə bir adlı xaxamsan! Ə.Nəzmi.
← XA-XA, XA-XA-XA

nida. Gülüş, qəhqəhə bildirmək üçün işlədilən təqlidi söz.

XAİN →

sif. [ər.] 1. Vətəninə, xalqına xəyanət edən; satqın, xəyanətkar, dönük.