Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində XALDAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars.] Xallı, xalı olan (əsasən heyvanlar haqqında). Xaldar pələng. – [Pəricahan xanım:] Xaldar dayça mənim. S.S.Axundov. Keçəl Qulamqulu xaldar ilansayağı koldan-kola keçə-keçə oradan sürünüb, buradan çıxırdı. S.Rəhimov. Birdən xaldar tula irəli gedib geri qayıdır, zingildəməyə başlayır. Ə.Vəliyev.
← XALÇATOXUYAN

bax xalçaçı 1-ci mənada.

XALDARLAMA →

“Xaldarlamaq”dan f.is.