Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OCAQÇILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Ocaqçının işi, vəzifəsi. Ocaqçılıq etmək. – [Sayad:] Bilmirəm necə deyim ki, sözlərimdən inciməyəsən. Axı, Xəlil hara, ocaqçılıq hara? İ.Məlikzadə.
← OCAQÇI

is. Ocağa, buxar qazanlarına xidmət edən adam (b a x ocaq 2-ci mənada).

OCAQXANA →

is. Buxar qazanlarının yerləşdiyi yer, bina.