Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PADŞAHYANA

sif. köhn. Padşaha layiq, padşahlarda olduğu kimi; şahanə. Kişi gedib bazardan bir dəst padşahyana libas aldı.. (Nağıl).

Həmin söz digər lüğətlərdə: